آموزش مشاغل به کودک

آموزش مشاغل به کودک

آموزش مشاغل به کودک در خانه بازی کودک جزیره ماداگاسکار در کرج :

مادرخانه بازی کودک جزیره ماداگاسکار برای آموزش مشاغل به کودکان دلبند شما همه تلاش خود را کرده ایم.

کتاب ها کافی نیستند، آموزش را به دنیای واقعی ببرید. نقش مشاغل مختلف را با کودکان بازی کنید،برایشان

نمایش دو نفره داشته باشید، کودک را با جامعه آشنا کنید. درکلامتان به همه شغل ها و افراد احترام بگذارید.

بازی را باید «جدی» گرفت.

ما در خانه بازی کودک ماداگاسکار به کودک یاد میدهید  که؛ تلاش و کار کردن امری ارزشمند است.

هر کاری دارای ارزش است و باید برای همه ی مشاغل مختلف ارزش و اهمیت قائل بود. مـــاباید به

همه ی مشاغل مثل رفتگر، دکتر و پرستار و معلم احترام بگذاریم.

نحوه ی آموزش مشاغل مختلف در خانه بازی جزیره ماداگاسکار :

بعضی کارها فقط در روز انجام می شـود مثل کارمنـدان بانک ها و اداره ها برخی فقط در شـب مثـل

نگهبانـی از ادارات و شرکـت ها

و بعضی از مشاغـل هم در روز و هم در شــب انجام می شود  مثـل: پرسـتـاری، آتش نشـانی و….

(از کودکان بخواهید مثال های مختلف از مشاغل بزنند و اطلاعاتشان را اصلاح نمایید.) برای بعضی از

کارها لباس و وسایل مخصوصـی باید استفاده شود، مثل: لباس و کفش ایمنی و… در هر کــاری لازم

است نکات ایمنی و بهداشتی رعایت شود.

خانه کودک و شهر مشاغل ماداگاسکار/کرج

به سه مثال زیر توجه کنید:

کشاورز:

آشنایی با کشاورز، نقش و اهمیت کشاورزی

آشنایی با ابزار و وسایل کشاورزی

وسایل جدید و قدیمی کشاورزی

احترام به کشاورزان

واژگان مناسب برای زبان آموزی: کشاورز، شخم زدن، بذر، تراکتور، ماشین های کشـاورزی، داس، بیل،

بیلچه،درو کردن

کاردستی:
– ساخت ابزار کشاورزی (بیل- داس) با استفاده از کاغذ رنگی
– ساخت ماکت مزرعه گندم و چسباندن گندم طبیعی (بر روی کاغذ A4)

نانوا :

آشنایی با شغل نانوایی و نانوا

یاد گرفتن نام نان های مختلف

آشنایی با ابزار و وسایل نانوایی

احترام به نان نعمت خدای بزرگ و رعایت نکات بهداشتی در استفاده از نان

دور نریختن و اصراف نکرن در استفاده از نان

واژگان مناسب برای زبان آموزی: نانوا، نانوایی، نان لواش، نان سنگک، بربری، تافتون، نان ماشینی،تنور

کاردستی: ساخت کولاژ نان

 ″ما در خانه بازی کودک جزیره ماداگاسکار با شبیه سازی یک تنور نانوایی

 کودک را با مشاغل آشنا میکنیم″

رفتگر :

آشنایی با رفتگر و شغل رفتگری به عنوان شغلی ارزشمند و مورد نیاز جامعه

آشنایی با وسایل رفتگری

آشنایی با نقش رفتگر در تمییزی و نظافت محیط

چگونگی تلاش در حفظ نظافت محیط

واژگان مناسب برای زبان آموزی: رفتگر، جارو، کیسه زباله، تمیز کردن، نریختن آشغال، آشغال، سطل زباله

کاردستی:

آموزش مشاغل به کودک و انجام موارد زیر برای یادگیری:

– ساخت کولاژ رفتگر (جارو و سطل آشغال از کاغذ رنگی)

– ساخت و تزیین سطل آشغال با استفاده از بطری آب معدنی جهت استفاده ی آشغال های تراشه ی مداد

بازی خوب باید این ویژگی ها را داشته باشد

بازی شغل بچه هاست.

خلاقیت را در بچه ها تقویت کند.

فعالیت آن باعث تقویت هماهنگی حرکتی و عضلات در کودک شود

تعامل و هم راهی کودک با هم سالان را تقویت کند و روحیه ی کار گروهی و در کنار جمع بودن را ایجاد نماید.

کودک را به خوبی سرگرم نماید.

به کودک آموزش بدهد و آگاهی های او را افزایش دهد.

مهارت های عملی کودک را زیاد کند.

همه ی بازی ها لزوما تمام این مشخصه ها را ندارند ولی هر چه بازی واجد تعداد بیشتری از این ها باشد بازی

بهتر و کامل تری است.

آموزش مشاغل به کودک

Telegram: @madagascarisland
Instagram: madagascar.island3

یک دیدگاه

  1. […] آموزش مشاغل به کودک […]

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید