چرا کودکان در مقابل #خواب و #خوابیدن مقاومت می‌کنند🤔🤔⁉️

چرا کودکان در مقابل #خواب و #خوابیدن مقاومت می‌کنند🤔🤔⁉️

زمان خواب برای کودکان به معنی زمانِ « تنهایی» « سکوت» « تاریکی» و « بی‌تحرکی» است.
پس ،از روش‌های مختلفی برای به تعویق انداختن آن استفاده میکنند. مثل گرسنگی، دستشویی ، تشنگی، ترس، بازی کردن و…
بنابراین شما معنای خواب را برای کودک عوض کنید:
برای مشکل تاریکی: از چراغ خواب استفاده کنید.
برای مشکل سکوت: برایش کتاب قصه بخوانید.
برای تنهایی: در اتاقش بمانید تا به خواب برود. تماس پوستی برقرار نکنید زیرا عادت میکند.
برای مشکل سکون: یک ساعت قبل از خواب بازی کامپیوتری نکند و تلویزیون تماشا نکند زیرا سطح هیجاناتش را بالا میبرد.
#دکتر_هلاکویی

😴
😴😴
😴😴😴
😴😴😴😴

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید